<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Lietuviškos spaudos šimtmečio 
paminėjimo data – prestižiniame 
UNESCO minimų datų sąraše

Parengta pagal http://www.delfi.lt informacinio leidinio 
2003 m. balandžio mėn. 19 d. pranešimą

 

Į prestižinį UNESCO minimų datų sąrašą, kuriame yra pasaulio kultūrai, švietimui ir mokslui nusipelniusių žmonių bei įvykių jubiliejinės datos, numatyta įtraukti ir Lietuviškos spaudos šimtmečio paminėjimo data.
Kaip 2003 m. balandžio mėn. 18 d. pranešė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, UNESCO Vykdomosios tarybos 166 sesijoje, vykusioje kovo 31-balandžio 16 dienomis Paryžiuje, Tarpsektorinis atrankos komitetas svarstė 2004- 2005 metams UNESCO valstybių narių pateiktus pasiūlymus dėl žymių žmonių ir reikšmingų įvykių minėtinų datų.
 
2004-2005 metams Lietuva pateikė UNESCO Lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečio paminėjimo datą. Nors pagal UNESCO egzistuojančią procedūrą galutinis sprendimas turės būti priimtas UNESCO Generalinės konferencijos 32 sesijoje, kuri vyks 2003 metų spalio-lapkričio mėnesiais, tačiau UNESCO Tarpsektorinio atrankos komiteto sprendimai ir siūlymai paprastai turi lemiamą reikšmę.
Lietuvos nuolatinė atstovybė prie UNESCO informavo Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją, jog UNESCO Tarpsektorinis atrankos komitetas palankiai įvertino Lietuvos pateiktą kandidatūrą.
Iš viso svarstytos 82 kandidatūros, o palankiai įvertintos bei Vykdomosios Tarybos patvirtintos tik 40 iš jų.
Kandidatūras į UNESCO minimų datų kalendorių 189 UNESCO valstybės narės pateikia kas dvejus metus. Lietuvos kandidatūros į minėtą sąrašą buvo įtrauktos jau tris kartus: 1996-1997 metams Martyno Mažvydo katekizmo išleidimo 450-osios metinės, 1998-1999 metams Adomo Mickevičiaus 200-osios gimimo metinės, 2002-2003 metams – Ignoto Domeikos 200-osios gimimo metinės.