G. Didelytė
KNYGŲ SLĖPINIAI:
Gražinos Didelytės graviūros
 
Rūdijančio Laiko spalvoj tirpsta, paskęsta ir vėl išnyra mūsų atminties ženklai... iš kur tas ŠVYTĖJIMAS? Ką, lyg lobį, saugo juoda užmaršties, nebūties, negandos skraistė?
        Slapta nešta ir dalinta, slapčiom skaityta ir vėl į širdies gelmę slėpta, knyga per šimtmečius kurstė mumyse išlikimo ir atsigavimo dvasią. Knygnešių ainiai ir tie, kas domisi spaudos draudimo laikais, Gražinos graviūrose gali atsekti ramygaliečio Juozo Balčikonio krosnies paslaptį, Šiluvos knygnešio Antano Papreckio žioruojantį bulvių kaupą,senąją  Kupiškio kapinių koplyčią, kurioje knygnešys Kazys Burokas slėpė lietuviškąsias knygas, ar gal Gražiškių koplytėlės užaltorį - daraktoriaus Juozo Silicko podėlį... Antai, ar ne ties tuo akmeniu Šilo Pavėžupio dvaro sode Putvinskiai įkasdavo skrynias su Povilo Višinskio raštais?
          Ar ne tame avilyje, pamaryje, buvo slepiamos daktaro Liudo Vaineikio knygos? 0 štai Ustronės svirno knygų slėptuvė po dvigubom grindim, javais užpilta... Ar ne Jurgis Bielinis ten vežimaičiu per Lietuvą knygas veža?
          Nemunu ar Šešupe atplaukusios, po medžiais ir drevėse, po kapų akmenimis, stogų pakraigėse, po širdimi slapstyta, ant mūsų motinų kelių, dūzgiant rateliams įverpta į vaikų atmintį -
toks mūsų knygos skaudus kelias per visus draudimų laikus...
                                      Irena KUBILIENĖ Lietuvos Knygnešio draugija
G.Didelytė
G.Didelytė
G. Didelytė
G. Didelytė
Iš: Gražina Didelytė. Slaptakeliai Slaptavietės Slaptaknygės. Atmintis Kaunas 2004m.
Lakonikų autorius Gintautas Černeckis. Išleista Prano Jakaičio (JAV) lėšomis.
Dėkojame Vygandui Čaplikui, G. Didelytės kūrybinio palikimo globėjui.

Gražina Didelytė
 Grafikė Gražina Didelytė
 (1938 - 2007). Prie V. Svirskio    kryžiaus 1987m.

Galerijos Menės Knygų Slėpiniai Graždanka Juodoji Daraktorinė Ustronė Maila Talvio Karikatūrinė Ąžuolynas "Amerika PIRTY" Atkasti LOBIAI PAGARBIOJI PAIEŠKOK Pats