Šis CD yra parengtas Lietuvos knygnešio draugijos iniciatyva ir pajėgomis, talkinant knygnešių ainiams, finansiškai parėmus Lituanistinių tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijai bei knygnešių ainiams.
Šis projektas gali būti tęsiamas jau naujų kūrėjų, nes atsiras naujų paminklų knygnešiams ir daraktoriams.
           
            Kam skirtas šis leidinys?
 
CD projektas “Paminklai Lietuvos knygnešiams ir daraktoriams” yra skirtas Lietuvos mokykloms bei bibliotekoms, kurios norės plačiau supažindinti jaunus žmones ne tik su paminklais Lietuvos knygnešiams ir daraktoriams savo regionuose, bet ir su pačių knygnešių gyvenimu  ir veikla.
Knygnešystė – unikalus lietuvių tautos istorijos reiškinys, suteikiantis prasmę mūsų nepriklausomybei ir išlikimui. Pasaulio kultūriniame dialoge knygnešystė yra tema, kuri jaudina kitų šalių žmones dėl lietuvių ištikimybės savajai raštijai. Jau vien dėl to  jaunimui svarbu apie tai žinoti ir išmanyti.
Šiame diske  rasite 137 plakatus su paminklais knygnešiams ir daraktoriams. Apie juos pasakoja jų vaikai ir vaikaičiai (tai autentiški pasakojimai, surinkti Knygnešio draugijos), taip pat  patys knygnešiai (jų autentiški prisiminimai iš senų leidinių), mokslininkai ir kraštotyrininkai. Stengėmės pateikti tokią informaciją, kuri parodytų, kaip kalbėjo ir mąstė žmonės prieš gerą šimtą metų. Knygnešių ainių atsiminimai  taip pat liudija ne tik knygnešių ir jų šeimų likimus, bet ir vertybes, kuriomis jie gyveno tada ir dabar.
 Šiuo projektu mes kviečiame moksleivius bendradarbiauti su  mokytojais ir bibliotekininkais. Tikimės, kad pažintinės viktorinos bei rašinių konkursai paskatins jaunimą ne tik daugiau sužinoti, bet ir  pelnyti knyginius prizus.
 
Kaip naudotis šiuo CD?
 
Mūsų CD skirtas Internet Explorer naršyklei, ekrano tankis 1280x1024 pikselių. Prie mažesnio ekrano tankio veiks ne visos funkcijos.
 
Tam, kad galėtumėte pilnai naršyti po CD turinį, atblokuokite aktyvaus turinio kontrolę: spraktelkite ant automatiškai atsiradusios juostelės viršutinėje naršyklės dalyje ir sutikite su atblokavimu.
 
Užrašai ant plakatų smulkiu šriftu padidinami užvedus pelės žymeklį ir spragtelėjus.
Užvedus pelės žymeklį ant nuotraukų, atsiras nuotraukų aprašai.
CD turinį galite naršyti mygtukais puslapio viršuje. 
LINKIME ATRADIMO DŽIAUGSMO.
 
Kaip pelnyti prizus?
 
Kiekvienam knygnešiui skirtame straipsnyje pateikiami keturi viktorinos klausimai, kurie gali būti ir rimtu iššūkiu žingeidiems skaitytojams. Jeigu sugebėsite atsakyti į 16 klausimų (apie 4 knygnešius), jūs turite paprašyti savo istorijos, lietuvių kalbos ar kraštotyros būrelio mokytojo (arba bibliotekos darbuotojo), kad jie patvirtintų jūsų atsakymus ir praneštų apie tai mums elektroniniu paštu. Gavus tokį patvirtinimą, per Lietuvos Švietimo ministeriją viktorinos dalyviai  gaus knyginį prizą. Mokytojai, aktyviai parėmę moksleivių iniciatyvą, taip pat bus apdovanoti A.Šapokos “Lietuvos istorija” ar panašios vertės knygomis.
 
Kaip laimėti rašinių konkursus?
 
Apdovanojimus rašinių konkursantams yra įsteigę knygnešių ainiai (argi neįdomu gauti knygą, pavyzdžiui, iš paties Jurgio Bielinio vaikaičio rankų?), įvairios draugijos (Vydūno, Lietuvai pagražinti draugija, Vilniaus zanavykų bendrija),  J.Masiulio knygynas, leidyklos  „Saulės Delta”, „Diemedis”, „Margi raštai”, „Voruta”,  Kietaviškių pagrindinė mokykla, Kauno „Ąžuolo” vid.mokyklos jaunųjų knygnešėlių būrelis, rašytojai Gintarė Adomaitytė, Vydas Astas, Juozas Elekšis ir kiti.
 
Parašę užduota tema rašinį, siųskite jį pateiktu elektroninio pašto adresu ir laukite įvertinimo. Geriausi darbai bus pateikiami interneto svetainėje www.spaudos.lt ir pelnys jums geras knygas.
 
Iki kada galima dalyvauti projekte?
 
Knygnešio draugija lauks jūsų atsakymų ir rašinių iki 2010 metų Knygnešio dienos. Tačiau nebus apvilti tie, kurie suskubs iki 2009 metų Spaudos atgavimo dienos. Džiaugsimės, jeigu šis projektas paskatins jaunus žmones ir vėliau įsijungti, domėtis savo krašto, miestelio ar kaimo knygnešystės istorija. Jūsų pastangos neliks be atsako ir pasibaigus konkursams.
 
 
Kur rasti papildomos literatūros?
 
Po visais straipsniais pateikiami informacijos šaltiniai. Papildomos informacijos rasite žinyne „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai“ (autoriai Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius),  „Diemedžio leidykla“, Vilnius, 2004,   knygoje “Šimtas knygnešių” (B.Kaluškevičius ir O.Narkevičienė), enciklopedijose  bei internetu  www.spaudos.lt. Be to, CD Galerijoje rasite  beveik visas naujai išleistas knygas spaudos atgavimo šimtmečio proga pagal Lituanistinių tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos programą. Jaunimo dėmesiui  pateikiame naujas mūsų rašytojų knygas knygnešystės ir daraktorystės tema. Rinkitės.
 
Projekto  autoriai
 
Irena KUBILIENĖ
            Benjaminas KALUŠKEVIČIUS


                                    

Autoriai | Rengėjai ir Rėmėjai|

pratarmes papuosimas