RENGĖJAI:
PROJEKTO AUTORIAI:
PLAKATŲ FOTODAILININKAI:
PROGRAMOS IR DIZAINO AUTORIAI:
    Irena Kubilienė
    Benjaminas Kaluškevičius
    Juozas Valiušaitis
    Rimantas Dichavičius
    Talkininkai:

    Vincas Matonis
    Neringa Motiejūnaitė
    Tomas Urbelionis
   Domas Žygimantas Kubilius

    Konsultantai:
    dr. Nerutė Kligienė
    Birutė Leonavičienė

PROJEKTO RĖMĖJAI:
Karolina Paliulienė -  knygnešio ir knygyno įkūrėjo J.Masiulio vaikaitė
 
Rūta Verp (Japonija) – knygnešio A.Didiko provaikaitė
Birutė Grikinytė – knygnešio A.Didiko provaikaitė
Ona Didikaitė Gramalienė ir Algimantas Didikas
 
Julija Daniliauskienė – V.Putvinskio vaikaitė
Giedrė Dabkevičienė – V.Putvinskio provaikaitė
 
Jūratė Gricienė – knygnešio J.Pavalkio-Vijūno vaikaitė
 
Regina Narbutienė - verslininkė
 
Ronaldas Milukas – knygnešio A.Miluko gentainis
 
INFORMACINIAI RĖMĖJAI:
Vilniaus universiteto biblioteka
Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Mokslų akademijos biblioteka
Šiaulių leidykla “Saulės Delta”
Leidykla  “Diemedis”
Laikraštis  “Voruta”