Kybartų Knygnešiams

 

KYBARTŲ KRAŠTO KNYGNEŠIAMS
 
 
 
 
 
 
 
 
Kybartų krašto knygnešiai ir jų rėmėjai
 
1. Abraitis Pranas
2. Adomaitis Jonas
3. Aleksa Juozas
4. Aleksaitė - Balčiūnienė Domicelė
5. Aleksaitė , Aleksiūtė Petronėlė
6. Apanavičius Juozas
7. Apanavičiūtė Ieva
8. Armonaitytė Henrieta
9. Asulevičius Antanas 
10. Asulevičius Juozas  
11. Bagdonas , Bagdonavičius Juozas ( daug medžiagos ir nuotrauka )
12. Bagdonavičienė - Prapuolienė Marcijona
13.Bagdonavičius , Bagdonas Jurgis ( daug medžiagos , bet nėra nuotraukos)
14. Bagdonavičiūtė - Raulinaitienė Agota ( daug medžiagos ir yra nuotrauka)
15. Baklerytė Ona
16. Baliūnas Jurgis
17. Balnius Justinas
18. Bikauskas Vincas
19. Braniška
20. Brazauskas , Bražinskas Jonas
21. Butkevičius Pranas
22. Čerekavičius Izidorius
23. Dargis Jonas, Juozo
24. Dargis Vincentas , Juozo ( daug medžiagos ir nuotrauka)
25. Domininkaitis Juozas ( slapyvardis Augustukas); jo pavardės Žinyne     nerasta.
26. Drazdys Antanas
27. Eidukevičius Pranas
28. Gerulaitis Vincas
29. Grabauskienė Elžbieta
30. Grabauskienė - Burbienė Petronėlė ( Žinyne  nerasta)
31. Jasinskas, Jašinskas, Jasaitis Jonas    ( nusipelnęs )
 
32. Jokubauskas Pranas
33. Krasauskas Jurgis  ( Žinyne nerasta)
34. Laurinaitis ( Raulynaitis ) Jonas
35. Laurinaitis ( Raulynaitis ) Juozas
36. Laurinaitis Petras
37. Ližaitis Jurgis ( Žinyne nerasta)
38. Mertinkaitis N.
39. Neščiukaitis Adomas
40. Pelteraitis Vincas( Žinyne nerasta)
41. Pavalkytė - Griniuvienė Joana Dominyka ( Šikšniai , Kybartai, Vilkaviškis. Apie ją labai daug 
medžiagos Žinyne "Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai". Yra nuotrauka.)
---------------------------------------------------------------
42. Petraitienė, Boklerienė
43. Petravičius Jonas
44. Petravičiūtė- Ramanauskienė Agota (palaidota Vilniaus naujosiose Rasose)
45. Rudaitis Jonas
46. Ružaitė - Parataitienė Ona
47. Sabas - Sabaitis Juozas
48. Sabas - Sabaitis Vincas
49. Skatikas Jonas
50. Stepšys Vincentas
51. Stepšys Juozas
52. Šileika Jonas
53. Šopys Juozas
54. Šulinskas Jonas
55. Vilčinskas Juozas
            Skulptorius Vincas Grybas dar prieškaryje buvo suprojektavęs Knygnešių muziejų, kurį svajojo pastatyti Kybartuose. Kada nors, tikėkim, tai įvyks, nes Kybartai – knygnešių kelių sankryža.
             Šią informaciją apie Kybartuose veikusius knygnešius, kurių atminimui stovi paminklinis akmuo, gavome iš Kybartų bibliotekos darbuotojos Romos Bruzbartienės.  Kviečiame jaunimą į talką.
Nuotrauka iš Knygnešio draugijos archyvo