<< Lietuviškas žodis        << Atgal    

 

LIETUVOS KNYGNEŠIAI IR DARAKTORIAI 1864–1904
2004 m. Vilniuje, „Diemedžio“ leidykloje, išleisto to paties pavadinimo katalogo
papildyta ir pataisyta skaitmenizuota versija

Tekstus ir iliustracijas parengė Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius
Elektroninio leidinio projekto autorė ir kūrybinės grupės vadovė Danutė Mukienė


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė
A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, ŽVietovė:        
Pavardė:         Vardas:         Profesija:
Knygnešys:    Daraktorius:    Platintojas:    Knygrišys:    Rėmėjas:    Bendradarbis:    Organizatorius:   
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  D 

Rasta asmenų: 221


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyveno      Kategorija  Profesija          
1 (939)   DABKUS, Simonas, Jokūbo  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
2 (940)    DABREGA   * - *   Daraktorius    >>>  
3 (941)   DABRILA, Antanas  * - *  Daraktorius    >>> 
4 (942)    DABRILA, Jonas   * - *   Knygnešys    >>>  
5 (943)   DABRILA, Juozas, Jono  1844 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
6 (944)    DABRILA (Dobrilas), Motiejus   1846 - 1935   Platintojas  Kunigas  >>>  
7 (945)   DABULEVIČIUS, Mikas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
8 (946)    DABULSKIS, Ipolitas, Jono   1858 - *   Platintojas  Policininkas; Darbininkas  >>>  
9 (947)   DABUŠINSKAITĖ (Dobušinskaitė), Marijona, Adomo  1845 - *  Daraktorius    >>> 
10 (948)    DACYS, Kazys, Juozo   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
11 (949)   DACYS, Petras, Kazio  1869 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
12 (950)    DACKEVIČIŪTĖ (Dočkytė), Bronė   1882 - *   Daraktorius  Siuvėjas  >>>  
13 (951)   DAGILAITIS, Antanas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
14 (952)    DAGILAITIS, Juozas   * - *   Knygnešys; Knygrišys  Valstietis  >>>  
15 (953)   DAGILIS, Stanislovas  1843 - 1915  Rėmėjas  Meno veikėjas; Rašytojas, literatas  >>> 
16 (954)    DAGILIS, Vincas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
17 (955)   DAGYS, Benediktas, Jokimo  1861 - *    Valstietis; Policininkas  >>> 
18 (956)    DAGYS, Feliksas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
19 (957)   DAILIDĖ, Dailydė, Antanas  1870 - 1939  Rėmėjas  Kunigas  >>> 
20 (958)    DAILIDĖ, Juozapas   1859 - 1909   Platintojas  Kunigas; Vertėjas  >>>  
21 (959)   DAILIDĖ, Jurgis, Urbono  1852 - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
22 (960)    DAILIDIENĖ (Činskytė), Ona, Prano   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
23 (961)   DAILIDIS, Motiejus  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
24 (962)    DAILIDIS, Vincas, Nikodemo   1868 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
25 (963)   DALANGAUSKAS  * - *  Knygnešys    >>> 
26 (964)    DALBOKAS, Jeronimas   1871 - 1930   Knygnešys  Valstietis; Siuvėjas  >>>  
27 (965)   DALBOKAS, Jonas  1872 - 1924  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
28 (966)    DALINEVIČIUS, Simonas   *1860 - *   Daraktorius    >>>  
29 (967)   DAMAŠIUS, Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
30 (968)    DAMBRAUSKAITĖ, Viktorija, Mykolo   *1869 - *   Knygnešys  Pauparis; Valstietis  >>>  
31 (969)   DAMBRAUSKAITĖ (NARKEVIČIENĖ), Bronislova, Antano  1875 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
32 (970)    DAMBRAUSKAS   * - *   Daraktorius    >>>  
33 (971)   DAMBRAUSKAS, Andrius  1847 - 1918  Platintojas; Bendradarbis  Kunigas  >>> 
34 (972)    DAMBRAUSKAS, Jonas   * - *       >>>  
35 (973)   DAMBRAUSKAS, Jonas, Jurgio  1860 - *  Knygnešys  Padienininkas; Pauparis  >>> 
36 (974)    DAMBRAUSKAS, Jonas, Tomo   * - *       >>>  
37 (975)   DAMBRAUSKAS, Klementas, Benedikto  1869 - *  Rėmėjas  Valstietis; Padienininkas  >>> 
38 (976)    DAMBRAUSKAS, Vladas, Simono Prano   *1869 - *   Knygnešys  Padienininkas  >>>  
39 (977)   DAMBRAUSKIS, Leonas  * - *  Knygnešys    >>> 
40 (978)    DAMIJONAITIS, Jonas, Jono   * - *   Knygnešys    >>>  
41 (979)   DAMIJONAITIS, Juozas  1871 - 1926  Platintojas  Mokytojas (pedagogas)  >>> 
42 (980)    DAMININKAITIS (slapyv. Augustukas), Juozas   * - *   Knygnešys    >>>  
43 (981)   DAMKUS, Vincas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
44 (982)    DAMUŠIS, Jonas, Prano   *1852 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
45 (983)   DANAITIENĖ  * - *  Daraktorius    >>> 
46 (984)    DANIELIUS, Jonas   *1851 - *   Daraktorius    >>>  
47 (985)   DANILAVIČIUS, Jonas, Jono  1868 - *  Knygnešys  Tarnautojas  >>> 
48 (986)    DANILAVIČIUS, Kazys   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
49 (987)   DANILEVIČIUS, Juozas  1873 - *  Knygnešys  Darbininkas  >>> 
50 (988)    DANILEVIČIUS, Bernardas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
51 (989)   DANILIAUSKAS, Antanas, Pranciškaus  1876 - 1941  Knygnešys  Mokytojas (pedagogas)  >>> 
52 (990)    DANISEVIČIUS (Denievičius), Jonas, Antano   *1871 - *   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
53 (991)   DANISEVIČIUS, Vincas  1862 - 1922  Knygnešys  Valstietis  >>> 
54 (992)    DANULEVIČIUS, Juozas   1883 - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
55 (993)   DARAŠKEVIČIUS, Motiejus, Martyno  1869 - *  Knygnešys  Darbininkas  >>> 
56 (994)    DARGELIS, Adolfas   1864 - *   Knygnešys    >>>  
57 (995)   DARGEVIČIUS  * - *  Platintojas  Tarnautojas  >>> 
58 (996)    DARGIENĖ, Joana   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
59 (997)   DARGIS, Antanas  * - *  Knygnešys    >>> 
60 (998)    DARGIS, Jonas, Juozo   *1875 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
61 (999)   DARGIS, Jonas  1858 - *  Knygnešys    >>> 
62 (1000)    DARGIS, Kazimieras, Mykolo   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
63 (1001)   DARGIS, Leonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
64 (1002)    DARGYS, Pranas   * - *   Knygnešys    >>>  
65 (1003)   DARGIS, Silvestras, Juozo  1865 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
66 (1004)    DARGIS, Vincentas, Juozo   1870 - 1945   Platintojas  Kunigas  >>>  
67 (1005)   DARGIS, Vincentas  1870 - 1941  Platintojas  Kunigas; Vertėjas  >>> 
68 (1006)    DARGUŽAS (Dargužis), Juozapas   *1868 - 1949   Knygnešys  Kunigas  >>>  
69 (1007)   DARGUŽIS, Vincas  * - *  Knygnešys    >>> 
70 (1008)    DARŽINSKAS (Daržinskis), Antanas, Antano   *1871 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
71 (1009)   DAUBARAS  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
72 (1010)    DAUBARIENĖ, Ona, Justino   * - *   Knygnešys  Padienininkas  >>>  
73 (1011)   DAUBARIS, Juozas, Mykolo  1872 - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
74 (1012)    DAUGĖLA, Pranas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
75 (1013)   DAUGĖLAITĖ, Ona  1888 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
76 (1014)    DAUGĖLIENĖ, Barbora   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
77 (1015)   DAUGILAITYTĖ, Brigita  * - *  Daraktorius    >>> 
78 (1016)    DAUGINTIS, Ignas, Igno   1838 - *     Valstietis  >>>  
79 (1017)   DAUGIRDAS, Kostas  1855 - 1928  Platintojas  Visuomenės veikėjas  >>> 
80 (1018)    DAUGIRDAS, Tadas   1852 - 1919   Rėmėjas  Meno veikėjas; Mokslininkas, tyrinėtojas  >>>  
81 (1019)   DAUGMAUDIS, Pranas  1865 - 1921  Knygnešys; Daraktorius  Zakristijonas  >>> 
82 (1020)    DAUKŠA   * - *   Knygnešys  Valdininkas  >>>  
83 (1021)   DAUKŠA, Juozapas  1829 - 1886  Organizatorius  Kunigas  >>> 
84 (1022)    DAUKŠA, Kazimieras   1866 - 1939   Platintojas  Kunigas  >>>  
85 (1023)   DAUKŠA, Leonardas, Igno  1882 - 1976  Knygnešys; Daraktorius  Valstietis  >>> 
86 (1024)    DAUKŠYS, A.   * - *   Knygnešys    >>>  
87 (1025)   DAUKŠIŪTĖ (DAMBRAVIČIENĖ), Marija  1842 - 1907  Rėmėjas    >>> 
88 (1026)    DAUMANTAS, Jokūbas, Juozo   * - 1924   Platintojas  Visuomenės veikėjas  >>>  
89 (1027)   DAUNORAS, Antanas  * - *  Knygnešys    >>> 
90 (1028)    DAUNORAVIČIUS, Juozas   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
91 (1029)   DAUSINAITĖ (VARNIENĖ), Vanda  1880 - 1965  Platintojas  Medicinos darbuotojas; Tarnautojas  >>> 
92 (1030)    DAVAINIS (SILVESTRAITIS), Mečislovas, Juozapo   1849 - 1919   Knygnešys  Rašytojas, literatas; Publicistas  >>>  
93 (1031)   DAVIDONIS (Davidanskis)  * - *  Daraktorius    >>> 
94 (1032)    DAVIDONIS, Povilas   * - *   Knygnešys    >>>  
95 (1033)   DĖDYNAS (Dydynskas), Motiejus  1807 - 1895  Knygnešys  Kunigas  >>> 
96 (1034)    DEGUTIS, Vincas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
97 (1035)   DEMBSKIS, Vitalis, Benedikto  1845 - 1916  Knygnešys  Kunigas  >>> 
98 (1036)    DEMERECKAITĖ, Petronėlė   * - *       >>>  
99 (1037)   DEMIKIS, Antanas  1872 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
100 (1038)    DEMIKIS, Juozapas   *1867 - 1927   Platintojas  Kunigas  >>>  
101 (1039)   DEMIKIS, Motiejus  1877 - 1902  Knygnešys  Rašytojas, literatas; Spaudos bendradarbis  >>> 
102 (1040)    DERGANSKIS, Maksimas, Martyno   *1852 - *   Knygnešys  Darbininkas  >>>  
103 (1041)   DERKINTIS, Vladas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
104 (1042)    DERKINTIS, Juozas   1849 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
105 (1043)   DEVEIKIS, Antanas  * - 1929  Knygnešys  Liaudies meistras; Stalius, dailidė  >>> 
106 (1044)    DEVEINYTĖ, Agita, Mykolo   * - *   Daraktorius    >>>  
107 (1045)   DYBURIS, Kazys, Petro  1849 - *      >>> 
108 (1046)    DICHAVIČIUS, Juozas, Prano   * - *   Knygnešys    >>>  
109 (1047)   DIČPINIGAITIS (Didžpinigaitis), Juozas  * - *  Knygnešys    >>> 
110 (1048)    DIDIKAS, Vincas   * - *   Knygnešys    >>>  
111 (1049)   DIDIKAS (Didika), Antanas, Vinco  1865 - 1933  Knygnešys  Valstietis  >>> 
112 (1050)    DIDVALIS, Motiejus, Kazio   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
113 (1051)   DIDŽIONIS, Jurgis  1875 - *  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
114 (1052)    DIDŽIULIENĖ (ŽMONA), Liudvika   1856 - 1925   Organizatorius; Platintojas  Rašytojas, literatas  >>>  
115 (1053)   DIDŽIULIS, Antanas, Stanislovo  1883 - 1960  Platintojas  Gydytojas; Visuomenės veikėjas  >>> 
116 (1054)    DIDŽIULIS, Stanislovas   1850 - 1927   Knygnešys  Visuomenės veikėjas; Bibliografas  >>>  
117 (1055)   DIDŽIULIS, Vytautas, Stanislovo  * - *  Platintojas  Visuomenės veikėjas; Mokytojas (pedagogas)  >>> 
118 (1056)    DIDŽIULYTĖ (SKETERIENĖ), Ona, Stanislovo   1878 - 1960   Rėmėjas  Medicinos darbuotojas  >>>  
119 (1057)   DIDŽIULSKIS  * - *  Knygnešys    >>> 
120 (1058)    DIELININKAITYTĖ, Petronėlė   1887 - *   Daraktorius; Platintojas    >>>  
121 (1059)   DIENIONIUKAS (?)  * - *  Knygnešys    >>> 
122 (1060)    DYGLYTĖ, Marija, Jeronimo   *1870 - *       >>>  
123 (1061)   DIKINIS, Antanas  1863 - 1926  Knygnešys    >>> 
124 (1062)    DIKSAS, Antanas, Antano   *1861 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
125 (1063)   DIKSELIS  * - *  Knygnešys    >>> 
126 (1064)    DILERTAS, Jonas   * - *   Knygnešys    >>>  
127 (1065)   DILYS  * - *  Knygnešys    >>> 
128 (1066)    DILYS, Juozas   1868 - *1948   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
129 (1067)   DILKIS (Dilkus, Dilka), Jurgis  1835 - 1895  Knygnešys  Valstietis  >>> 
130 (1068)    DIMGAILA, Konstantinas, Adomo   *1872 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
131 (1069)   DIMGAILA, Pranas, Antano  1844 - *    Valstietis  >>> 
132 (1070)    DIMŠA, Antanas   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
133 (1071)   DIRMANTAS, Nikodemas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
134 (1072)    DIRMEIKAITĖ, Marija   * - *   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
135 (1073)   DIRMEIKIENĖ, Kotryna, Kazimiero  1840 - *    Valstietis  >>> 
136 (1074)    DIRVAITYTĖ, Augustė   * - *       >>>  
137 (1075)   DIRŽYS, Juozas, Antano  1860 - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
138 (1076)    DITRICHAITĖ, Marija   * - *       >>>  
139 (1077)   DITRICHAS, Jonas, Andriaus  1855 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
140 (1078)    DLUGOBURSKIS, Vladislovas, Kazimiero   *1888 - *   Knygnešys    >>>  
141 (1079)   DOBRIVOLSKIS (DUMBLIS), Antanas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
142 (1080)    DOBROVOLSKAS, Aleksandras, Prano   1879 - *   Daraktorius    >>>  
143 (1081)   DOBROVOLSKIS, Jonas, Vinco  * - *  Knygnešys    >>> 
144 (1082)    DOBROVOLSKIS, Vincas   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
145 (1083)   DOBROVOLSKYTĖ (PALĖJINSKIENĖ Palšinskienė, Palėjinienė), Agota, Vinco  * - *  Knygnešys    >>> 
146 (1084)    DOBŠEVIČIUS (Dabševičius), Pranas, Antano   1872 - *   Knygnešys  Darbininkas  >>>  
147 (1085)   DOČIUS, Zakaras  * - *  Knygnešys    >>> 
148 (1086)    DOČKUS, Juozas, Petro   1869 - *   Knygnešys  Darbininkas  >>>  
149 (1087)   DOGELIS, Povilas  1877 - 1949  Organizatorius  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>> 
150 (1088)    DOJERIS (Dajoras), Leonas   * - *       >>>  
151 (1089)   DOMANSKAS  * - *      >>> 
152 (1090)    DOMARKAS, Kazimieras, Juozo   1864 - 1902   Knygnešys  Kunigas  >>>  
153 (1091)   DOMAŠEVIČIUS, Andrius, Zigmanto  1865 - 1935  Platintojas  Gydytojas; Visuomenės veikėjas  >>> 
154 (1092)    DOMEIKA, Aleksandras, Kazio   1828 - *       >>>  
155 (1093)   DOMKUS, Kazys, Silvestro  1867 - 1930  Knygnešys  Valstietis  >>> 
156 (1094)    DONĖLAITĖ (Donilaitė), Uršulė   *1852 - *   Knygnešys    >>>  
157 (1095)   DORNAS, Leonas  * - *  Knygnešys    >>> 
158 (1096)    DOVEČKA (Dzevečka), Petras   * - *   Daraktorius    >>>  
159 (1097)   DOVYDAITIS, Pranas, Motiejaus  1886 - 1942  Platintojas  Visuomenės veikėjas; Mokslininkas, tyrinėtojas  >>> 
160 (1098)    DOVYDAITIS, Stasys   * - *   Knygnešys    >>>  
161 (1099)   DRAGENAS, Bernardas  1853 - *  Knygnešys  Pauparis; Elgeta  >>> 
162 (1100)    DRAGENIENĖ, Marija   * - *   Knygnešys  Elgeta; Pauparis  >>>  
163 (1101)   DRAGŪNAITĖ, Uršulė  * - *  Daraktorius    >>> 
164 (1102)    DRANSUTIS (Dransutavičius), Juozas, Liudviko   *1875 - *   Knygnešys  Darbininkas; Samdinys  >>>  
165 (1103)   DRĄSUTAVIČIUS (Dransutavičius, Drąsutis), Kazimieras  1860 - 1905  Bendradarbis  Teisininkas; Vertėjas  >>> 
166 (1104)    DRASUTAVIČIŪTĖ (RINGIENĖ), Antanina   * - *   Knygnešys    >>>  
167 (1105)   DRAUGELIS, Petras  1849 - 1914  Knygnešys  Mokytojas (pedagogas)  >>> 
168 (1106)    DRAUGELYTĖ (ČEMERKIENĖ), Apolonija   1884 - *   Platintojas  Mokytojas (pedagogas)  >>>  
169 (1107)   DRAZDYS, Antanas  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
170 (1108)    DROBNYS, Vaclovas, Vinco   1879 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
171 (1109)   DRONSEIKAITĖ, Teklė  * - *  Knygnešys  Siuvėjas; Pauparis  >>> 
172 (1110)    DRŪKTEINIS, Simonas, Leono   1827 - *   Daraktorius  Valstietis  >>>  
173 (1111)   DRUMSTAS, Kazys  * - *  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
174 (1112)    DRUNGILAS, Stasys, Petro   1869 - *   Knygnešys  Valstietis; Padienininkas  >>>  
175 (1113)   DRUNGILIENĖ, Marija, Antano  1844 - *  Daraktorius    >>> 
176 (1114)    DRUNGILIS, Petras, Petro   1867 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
177 (1115)   DRUNIS, Juozas  * - *  Platintojas  Tarnautojas  >>> 
178 (1116)    DUBEITIS (Dubietis), Vincas, Juozo   * - *   Knygnešys    >>>  
179 (1117)   DUBIKAITIS, Juozas  * - *  Rėmėjas  Darbininkas  >>> 
180 (1118)    DUBINAITĖ (Dubinalytė), Barbora   1863 - *   Knygnešys  Tarnas  >>>  
181 (1119)   DUBINSKAITĖ (Dubinskienė (?)), Marija, Jokūbo  1851 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
182 (1120)    DUBINSKAITĖ, Ona   * - *   Knygnešys    >>>  
183 (1121)   DUBINSKAS, Andrius, Jurgio  1868 - 1945  Platintojas  Teisininkas; Visuomenės veikėjas  >>> 
184 (1122)    DUBINSKAS, Jonas   * - *   Knygnešys  Elgeta  >>>  
185 (1123)   DUBINSKAS, Juozas, Antano  * - *  Knygnešys  Stalius, dailidė  >>> 
186 (1124)    DUBRINDYS, Jonas   * - *   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
187 (1125)   DŪDA, Feliksas  1870 - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
188 (1126)    DŪDA, Jonas   * - *   Knygnešys    >>>  
189 (1127)   DŪDA, Jurgis, Igno  1821 - *    Valstietis; Policininkas  >>> 
190 (1128)    DŪDA, Petras, Jurgio   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
191 (1129)   DŪDĖNAS, Gabrielis, Motiejaus  1855 - *  Knygnešys  Eigulys  >>> 
192 (1130)    DŪDIENĖ, Petronėlė, Jono   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
193 (1131)   DŪDONIS, Juozas, Antano  1863 - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
194 (1132)    DULEVIČIUS, Vincas   * - *       >>>  
195 (1133)   DULKIENĖ, O.  1825 - *  Knygnešys    >>> 
196 (1134)    DUMBLIAUSKAS, Juozas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
197 (1135)   DUMČAITIS, Jonas, Stasio  1872 - *  Knygnešys  Valstietis; Darbininkas  >>> 
198 (1136)    DUMČAITIS, Simonas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
199 (1137)   DUMČIUS  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
200 (1138)    DUMČIUS, Jonas   1870 - 1943   Platintojas; Rėmėjas  Kunigas  >>>  
201 (1139)   DUMČIUS, Petras  1858 - 1933  Rėmėjas  Mokytojas (pedagogas); Visuomenės veikėjas  >>> 
202 (1140)    DUNAITIS, Vincas   * - *   Knygnešys  Ūkvedys  >>>  
203 (1141)   DUNAJEVSKIENĖ, Marija  1860 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
204 (1142)    DUNAUSKAS, Stasys, Igno   *1844 - *   Knygnešys  Pauparis; Stalius, dailidė  >>>  
205 (1143)   DUNDA, Motiejus, Antano  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
206 (1144)    DUNDULIENĖ, Viktorija   * - *     Valstietis  >>>  
207 (1145)   DUNDULIS, Juozapas  * - *  Daraktorius    >>> 
208 (1146)    DUOBEIKIS, Stasys   1876 - *       >>>  
209 (1147)   DURSKIS, Stanislovas  1859 - 1943  Rėmėjas  Kunigas; Rašytojas, literatas  >>> 
210 (1148)    DURTONAS, Juozas, Martyno   1879 - 1956   Knygnešys  Valstietis; Pauparis  >>>  
211 (1149)   DURUSEVIČIUS, Pranas  * - *  Platintojas  Valstietis  >>> 
212 (1150)    DVARANAUSKAS (Daironas), Petras   1863 - 1958   Rėmėjas  Spaudos bendradarbis; Kunigas  >>>  
213 (1151)   DIDŽIONIS, Jurgis  1875 - *  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
214 (1152)    DZENGELEVIČIUS, Stasys   * - *   Platintojas  Tarnautojas  >>>  
215 (1153)   DZEŠULSKIS, Jurgis  1841 - *  Rėmėjas  Kunigas  >>> 
216 (1154)    DZIKAS, Motiejus, Igno   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
217 (1155)   DŽENGAITIS, Jonas, Jono  * - *    Valstietis  >>> 
218 (1156)    DŽENKAITIS (Dzenkaitis), Jurgis   1877 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
219 (1157)   DŽEVERAKAS, Martynas  * - *  Knygnešys  Valstietis; Pauparis  >>> 
220 (1158)    DŽEVERAKAS, Mykolas, Martyno   1873 - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
221 (1159)   DŽIUGAS, Dominykas  1843 - *    Valstietis  >>> 

Programavimas ir priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute