<< Lietuviškas žodis        << Atgal    

 

LIETUVOS KNYGNEŠIAI IR DARAKTORIAI 1864–1904
2004 m. Vilniuje, „Diemedžio“ leidykloje, išleisto to paties pavadinimo katalogo
papildyta ir pataisyta skaitmenizuota versija

Tekstus ir iliustracijas parengė Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius
Elektroninio leidinio projekto autorė ir kūrybinės grupės vadovė Danutė Mukienė


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė
A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, ŽVietovė:        
Pavardė:         Vardas:         Profesija:
Knygnešys:    Daraktorius:    Platintojas:    Knygrišys:    Rėmėjas:    Bendradarbis:    Organizatorius:   
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  Z 

Rasta asmenų: 85


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyveno      Kategorija  Profesija          
1 (5650)   ZABARAUSKAITĖ, Veronika, Andriaus  1872 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
2 (5651)    ZABARSKAS, Juozas, Adomo   1882 - *     Tarnautojas  >>>  
3 (5652)   ZABERMANNAS (Cabermanas), Johannas  1815 - 1900  Organizatorius  Kunigas; Spaudos bendradarbis  >>> 
4 (5653)    ZABERNIS, Antanas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
5 (5654)   ZABERNIS, Jonas  * - *  Knygnešys  Tarnautojas  >>> 
6 (5655)    ZABIELA, Jonas, Motiejaus   1873 - *   Knygnešys  Padienininkas; Elgeta  >>>  
7 (5656)   ZABIELA, Stanislovas  * - *  Platintojas; Rėmėjas  Valstietis  >>> 
8 (5657)    ZABIELAITĖ   * - *   Platintojas  Mokinys  >>>  
9 (5658)   ZABITAITĖ, Barbora  * - 1935  Knygnešys    >>> 
10 (5659)    ZABUKAS (Zabulėnas), Jonas   * - *   Daraktorius    >>>  
11 (5660)   ZABŪRAS, Juozas  * - *  Knygnešys  Darbininkas  >>> 
12 (5661)    ZAGORSKIS (Zagorskas), Juozas, Antano   1871 - *   Daraktorius    >>>  
13 (5662)   ZAGURSKAITĖ, Ona, Petro  1848 - 1891  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
14 (5663)    ZAJANČKAUSKAS   * - *   Rėmėjas  Ūkininkas  >>>  
15 (5664)   ZAKARAS, Juozas, Kazio  1818 - *    Juodadarbis  >>> 
16 (5665)    ZAKARAS, Kazimieras, Juozo   * - *       >>>  
17 (5666)   ZAKARAUSKAS, Juozas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
18 (5667)    ZAKARIENĖ   * - *       >>>  
19 (5668)   ZAKYTĖ, Emilija  * - *  Daraktorius    >>> 
20 (5669)    ZALEVSKAITĖ (ARMINIENĖ), Sofija, Eustachijaus   1849 - 1912   Daraktorius  Mokytojas (pedagogas)  >>>  
21 (5670)   ZALEVSKIENĖ, Kotryna  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
22 (5671)    ZALECKIS, Ignotas   * - *   Knygnešys    >>>  
23 (5672)   ZALENČKAUSKAS, Jonas  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
24 (5673)    ZALIECKAS   * - *   Daraktorius    >>>  
25 (5674)   ZALIMAVIČIENĖ, A.  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
26 (5675)    ZAMBLAUSKAS, Tamošius   1869 - 1939   Knygnešys    >>>  
27 (5676)   ZANIAUSKAITĖ, Petronėlė  * - *  Knygnešys    >>> 
28 (5677)    ZANIAUSKIENĖ   * - *   Knygnešys    >>>  
29 (5678)   ZAPKUS, Vincentas  1868 - 1912  Rėmėjas  Kunigas  >>> 
30 (5679)    ZARANKA, Antanas   * - *   Daraktorius  Zakristijonas  >>>  
31 (5680)   ZAREMBA, Antanas  * - *  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
32 (5681)    ZAREMBA (Zaramba), Adomas   1875 - 1943   Knygnešys  Kunigas  >>>  
33 (5682)   ZAREMBA, Jonas  1874 - 1938  Knygnešys  Valstietis; Mūrininkas  >>> 
34 (5683)    ZAREMBA, Kajetonas   * - *   Knygnešys    >>>  
35 (5684)   ZAREMBIENĖ, Marija  * - *      >>> 
36 (5685)    ZAUKA, Juozas, Vinco   1862 - 1943   Knygnešys; Organizatorius  Visuomenės veikėjas; Meno veikėjas  >>>  
37 (5686)   ZAUNIŪTĖ (Saunus), Morta  1875 - 1945  Organizatorius  Bibliografas; Spaudos bendradarbis  >>> 
38 (5687)    ZAVADSKIS, Aleksandras, Aleksandro   * - *   Knygnešys  Valstietis; Pauparis  >>>  
39 (5688)   ZAVADSKIS, Juozas, Rapolo  1824 - *  Knygnešys  Batsiuvys  >>> 
40 (5689)    ZDANAVIČIENĖ (Zdanevičiėnė)   * - *   Daraktorius    >>>  
41 (5690)   ZDANAVIČIUS (Izdonavičius), Petras, Mykolo  1830 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
42 (5691)    ZDANAVIČIUS, kazys   * - *   Platintojas  Valstietis  >>>  
43 (5692)   ZĖDELIS (Žiedelis), Kristupas, Martyno  1863 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
44 (5693)    ZEFCIKIENĖ, Barbora   * - *     Valstietis  >>>  
45 (5694)   ZEGALEVIČIENĖ, Veronika, Jono  1865 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
46 (5695)    ZEIKUS   * - *   Knygnešys    >>>  
47 (5696)   ZELINGAUSKAS  * - *  Knygnešys    >>> 
48 (5697)    ZELMANOVIČIUS, Mauša   * - *   Rėmėjas    >>>  
49 (5698)   ZEMLIAUSKAS, Petras, Aleksandro  1871 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
50 (5699)    ZEPČIUKAITĖ, Barbora   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
51 (5700)   ZIBERTAS, Andrius, Teodoro  * - *  Knygnešys    >>> 
52 (5701)    ZIDANAVIČIUS, Mateušas   * - *   Platintojas    >>>  
53 (5702)   ZIENIUS, Mykilas, Dominyko  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
54 (5703)    ZIGMANTAITĖ (Žygmantaitė), Agota   1855 - 1951   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
55 (5704)   ZIGMANTAS, Antanas, Dominyko  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
56 (5705)    ZIGMUNTAVIČIUS, Pranas, Jokūbo   *1838 - *   Daraktorius  Valstietis  >>>  
57 (5706)   ZIGMUNTAVIČIUS, P.  * - *  Daraktorius    >>> 
58 (5707)    ZIKARAS, Juozas   1881 - 1944   Knygnešys  Meno veikėjas  >>>  
59 (5708)   ZIKARAS, Vincas  * - *      >>> 
60 (5709)    ZYKUS, Pranas, Vinco   1874 - 1944   Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>>  
61 (5710)   ZIMKUS, Jurgis, Jokūbo  1861 - 1922  Organizatorius  Kunigas  >>> 
62 (5711)    ZIMKUS, Kazimieras   1850 - 1878   Knygnešys  Valstietis  >>>  
63 (5712)   ZINIUS, Jonas  * - *  Knygnešys    >>> 
64 (5713)    ZINKEVIČIUS, Antanas, Silvestro   *1858 - *       >>>  
65 (5714)   ZINKEVIČIUS, Motiejus, Juozo  1856 - *      >>> 
66 (5715)    ZIVECKAS, Juozas   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
67 (5716)   ZIZAITĖ, Viktorija  * - *  Daraktorius    >>> 
68 (5717)    ZIZAS, Antanas   * - *   Knygnešys  Pauparis; Prekybininkas  >>>  
69 (5718)   ZLATKUS, Jonas, Antano  1866 - *  Knygnešys  Pauparis; Valstietis  >>> 
70 (5719)    ZLATKUVIENĖ, Domicelė, Antano   *1877 - *   Knygnešys  Pauparis; Valstietis  >>>  
71 (5720)   ZOBERNIS (Zabernis), Kazys  * - *    Valstietis  >>> 
72 (5721)    ZOBERNIS, Pranas, Prano   * - *     Valstietis  >>>  
73 (5722)   ZOLEKERIS (Zolekis), Frydrikas, Andriaus  1866 - *      >>> 
74 (5723)    ZOLICKIENĖ, Karusė   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
75 (5724)   ZOLUBAS (Zolbas), Jurgis, Kazio  1860 - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
76 (5725)    ZONELIS, Martynas, Stasio   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
77 (5726)   ZUBAVIČIUS, Balys  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
78 (5727)    ZUBKAUSKAS, Stasys   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
79 (5728)   ZUBOVAS, Vladimiras, Nikolajaus  1862 - 1933  Rėmėjas  Visuomenės veikėjas  >>> 
80 (5729)    ZUBRICKAS, Justinas   1868 - 1925   Platintojas; Rėmėjas  Rašytojas, literatas; Teisininkas  >>>  
81 (5730)   ZUBRYS, Jonas  1858 - 1916  Knygnešys  Valstietis  >>> 
82 (5731)    ZUBRYS, Juozas   *1855 - *   Knygnešys  Vargonininkas  >>>  
83 (5732)   ZUMARAS, Juozas  * - *  Knygnešys    >>> 
84 (5733)    ZUOZA, Povilas   * - *   Daraktorius  Darbininkas; Padienininkas  >>>  
85 (5734)   ZVANIKAS, Adomas  * - *  Rėmėjas    >>> 

Programavimas ir priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute